Palvelut

Kestävämmän huomisen puolesta

Insinor Oy:n palvelut

Insinor insinooritoiminsto lujuuslaskentaa

Lujuuslaskenta

Insinor insinööritöimiston henkilökuntaa työn äärellä

Putkistojen ja painelaitteiden laskenta

Insinor lehtiö ja kynä pöydällä

Mekaaninen suunnittelu

Insinor insinööritoimiston henkilökuntaa pöydän ääressä

Konsultointi, koulutus, kehitys

Lujuuslaskenta

Lujuuslaskennan palvelut sisältävät:

 • Teräsrakenteiden lujuuslaskenta
 • Säiliöiden lujuuslaskenta
 • Väsymislaskenta
 • Värähtelylaskenta
 • Maanjäristyslaskenta
 • FEM-laskenta

Käytössä olevat ohjelmistot: ANSYS, Finnsap, Autodesk Robot.

Teemme lujuuslaskentaa pieniin sekä suurempiin kohteisiin yli 20 vuoden kokemuksella. Olemme tottuneet toimimaan standardien, ohjeiden ja vaatimusten mukaisesti. Meille tuttuja ovat eurooppalaiset standardit (Eurocoden eri osat sekä painelaitestandardit ja säiliöstandardit). Kokemusta on myös monista kansainvälisistä standardeista.

Lujuuslaskennalla arvioidaan rakenteiden ja materiaalien kestävyyttä, turvallisuutta ja suorituskykyä huomioiden erilaiset olosuhteet. Lujuuslaskennalla selvitetään miten materiaalit ja rakenteet kestävät erilaisia voimia (kuten tuuli, maanjäristys) ja kuormituksia (mm. lämpötilan vaihtelut, tuuli, lumi- tai jääkuorma), sekä miten materiaalit muuttuvat näiden kuormitusten vaikutuksesta. Laadukkaasti tehty lujuuslaskenta auttaa parantamaan tuotteiden kestävyyttä, optimoimaan rakenteita ja vähentämään näin ollen materiaalikustannuksia.

Putkistojen ja painelaitteiden laskenta

Insinor insinööritöimiston henkilökuntaa työn äärellä

Putkistojen ja painelaitteiden laskenta sisältää:

 • Putkistojen jännitysanalyysit
 • Painelaitteiden mitoitus
 • Väsymislaskenta
 • Värähtelylaskenta
 • Maanjäristyslaskenta

Käytössämme olevat ohjelmistot: ANSYS, Finnsap, VVD, PV Elite.

Putkistolaskenta eli joustavuusanalyysit

Putkistolaskennalla varmistutaan putkiston riittävästä joustavuudesta ja kiinnityskohtien kestävyydestä. Putkistolaskenta on usein viranomaisvaatimus (esim. PED), mutta sillä voidaan muutenkin varmistaa putkiston kestävyys ja optimaalisesti mitoittamalla taloudellinen toteutus. Meillä on kokemusta kaiken tasoisesta putkistolaskennasta, myös PED- ja muista vaativista putkistoista.

Putkistolaskennassa arvioidaan putkistojen (käsittäen putkien, putken osien ja kannakkeiden) käyttäytymistä erilaisten kuormitusten vaikutuksesta. Tällainen analyysi on tärkeää erityisesti teollisuus- ja voimalaitoksissa, joissa putket kuljettavat erilaisia nesteitä tai kaasuja ja altistuvat lähes aina vähintään lämpötilan- tai paineen vaihteluille, sekä mahdollisesti myös tuulen tai maanjäristyksen aiheuttamille kuormituksille. Putkistolaskennassa käytetään yleisimmin standardeja EN 13480 ja ASME B31.1/B31.3.

Painelaitteiden laskenta

Painelaitteet ovat laitteita, jotka sisältävät fluideja eli nesteitä tai kaasuja yli 0,5 bar ylipaineessa ja voivat olla rakenteeltaan mm. putkistoja ja säiliötä. Painelaitteet voivat altistua sekä sisäiselle että ulkoiselle painekuormitukselle. Varsinaisen ylipaineen lisäksi laitteen sisältämä fluidi aiheuttaa useimmiten myös hydrostaattista painetta ja saattaa altistaa myös korroosiolle tai eroosiolle. Painelaitteisiin kohdistuu usein myös ulkoista painekuormitusta, joka voi aiheutua esim. tyhjiöstä tai tuulesta.

Painelaitteiden laskennalla, mitoituksella ja suunnittelulla varmistetaan, että laitteet kestävät kuormitukset valitsemalla tarkoituksenmukaisesta materiaalista riittävä seinämänpaksuus sekä tarvittaessa alipainejäykisteet. Samoin voidaan selvittää myös korroosion vaikutuksia. Painelaitteiden lujuuslaskennassa käytetään yleisimmin standardeja EN 13445 ja ASME BPVC Section VIII.

Mekaaninen suunnittelu

Mekaanista suunnittelua teemme sekä 2D- että 3D- suunnitteluna kattavasti eri kohteisiin, kuten teollisuuden koneet, nosturit, pumput, voimansiirtojärjestelmät, säiliöt sekä erilaiset teräsrakenteet (esim. kulkusillat).

Käytössämme olevat ohjelmistot: AutoCAD, Tekla, Advance Steel, Inventor, Navisworks.

Suunnittelu tehdään aina kohteen vaatimusten mukaisesti tarvittaessa työpiirustuksiin asti. Työpiirustuksissa huomioidaan käytetty suunnittelustandardi ja esitetään tarvittavat hitsit, levyosien levitykset ja osaluettelo.

Konsultointi, koulutus, kehitys

Insinor insinööritoimiston henkilökuntaa kahvipöydän ääressä

Lujuuslaskennan asiantuntijan mukaan ottaminen jo projektin alkuvaiheessa parantaa suunnittelun laatua ja tehokkuutta. Insinorin asiantuntijan avulla voit olla varma, että urakkaasi valitut materiaalit ovat kestäviä ja varmistavat rakennuskohteelle pitkän elinkaaren, turvallisuudesta tinkimättä.

Toisinaan on tarve parantaa prosessia lisäämällä osaamista tai kehittämällä oma työkalu. Järjestämme räätälöityjä koulutuksia asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Kehitämme ja laadimme laskentapohjia- ja valintaohjelmia asiakkaan omille tuotteille.

Insinor-logo valkoinen

Insinor on lujuuslaskentaan ja mekaaniseen suunnitteluun keskittynyt insinööritoimisto.

Luotettava kumppani -logo
Suomen vahvimmat

Yhteystiedot

Insinor Oy
Y-tunnus 3284647-3
info@insinor.fi
Puh. 040 558 4420

Käynti- ja postiosoite:
Ilmarinkuja 3, 8.krs
45100 Kouvola

Scroll to Top